ФРАГМЕНТОВАНИ ЖРТВЕНИЦИ СА ЛОКАЛИТЕТА КУЋИШТЕ У СЕЛУ ЧЕКМИН
PDF

Кључне речи

Жртвеник
Млађи неолит
Винчанска култура
Лесковац
археолошки локалитет Кућиште
Чекмин
Праисторијска збирка Народног музеја у Лесковцу

Сажетак

На археолошком локалитету Кућиште, који се налази у селу Чекмин, на око 15 км удаљености од Лесковца приликом извођења земљаних радова, пронађена је одређена количина археолошког материјала. Део тог материјала чини и седам фрагментованих жртвеника који се могу надовезати на до сада публиковани сличан материјал. Дародавац овог материјала, заједно са жртвеницима је Владимир Аранђеловић. Фрагментоване жртвенике чине фрагменти основних елемената ових култних предмета, засебни делови реципијента, ножица и база. Датовани су у период млађег неолита, у винчанску културу, односно 5700/5500-4700/4500 г.п.н.е.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.007S
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.