ИСТОЧНО ПИТАЊЕ И ФАКТОРИ ИНТЕГРАЦИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА У ПЕРИОДУ ОД 1774. ДО 1807. ГОДИНЕ
PDF

Кључне речи

Хабзбуршка монархија
Османско царство
српски народ
друштвене реформе
културне и политичке прилике

Сажетак

Период од Кучук-кајнарџијског мира до примирја у Слобозији обележен је бурним догађајима у Источном питању, оличеним у преоријентацији хабзбуршке спољне политике, јачањем утицаја Русије у Источном питању. Ови чиниоци, заједно са реформама Марије Терезије и цара Јосифа II, са једне, и пропадање османског поретка на Балкану, са друге стране, довели су до кључних промена у интегрисању српског народа. На основу релевантне грађе и литературе, у раду су размотрени чиниоци који су утицали на интегрисање српског националног корпуса у периоду који је претходио Српској револуцији и промена циљева устанка - од побољшања прилика у Београдском пашалуку до пуне независности.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.073N
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.