ЗАНИМАЊА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА ВАРОШИ КРУШЕВЦА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 1884. ГОДИНЕ
PDF

Кључне речи

Крушевац
становништво
турска власт
попис
Краљевина Србија

Сажетак

У раду је дат осврт на раст броја становника и домова вароши Крушевца у периоду након ослобођења од Турака до 80-их година 19. века. Главни део рада садржи табеларно приказана занимања и место рођења становника вароши Крушевца урађених на основу пописа становништва из 1884. године. Пошто попис вароши Крушевца из 1884. године није у потпуности сачуван у Државном архиву Србије, у табелама није приказан број људи који се баве одређеним занимањем или број људи рођених ван Кнежевине/Краљевине Србије, већ је дат попис занимања и порекла приказан према учесталости појављивања. Рад је писан на основу необјављених и објављених извора и релевантне литературе.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.105P
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.