НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ У ЛИСТУ „ЛЕСКОВАЧКИ ГЛАСНИК“ (1924–1941)
PDF

Кључне речи

Народни универзитет
„Лесковачки гласник“
Лесковац
установа
предавање

Сажетак

Тема рада везана је за завичајну историју и институцију Народни универзитет која је обележила период између два светска рата, као и недељник „Лесковачки гласник“ који је утицао на друштвене прилике у Лесковцу. Записи о активностима организованих од стране Народног универзитета садржани су у бројим новинским чланцима „Лесковачког гласника“, те у културолошком смислу имају велики значај. Приликом писања овог рада као примарни извор коришћени су чланци листа „Лесковачки гласник“. Музејски фонд Народног музеја Лесковац Сергија Димитријевића1 садржи највећи број овог листа изашлог у периоду од 1931. до 1941. године, са изузетком везаним за 1934. годину, који недостаје.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.171P
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.