ИНТЕГРАЦИЈА ПРОГНАНИХ СЛОВЕНАЦА МЕЂУ СРПСКО СТАНОВНИШТВО ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
PDF

Кључне речи

избеглице и пресељеници
Други светски рат
Словенци

Сажетак

Након капитулације Југославије, и њене поделе међу окупаторима, Србија се поред обнове градова страдалих у бомбардовањима носила и са налетом великог броја избеглица и пресељеника који су долазили из НДХ и Словеније, из Косовскометохијске области и Македоније. Поред људи који су бежали пред окупаторским терором, на територији Србије нашао се и велики број Словенаца које су Немци протерали са својих огњишта. Како би се организовао пријем великог броја избеглица које су долазиле у Србију, основан је најпре Генерални комитет за насељавање Словенаца, а затим Комесaријат за избеглице и пресељенике који је руководио обавезaма пријема, регистрације, транспорта, обезбеђивања смештаја и исхране за избеглице и пресељенике на територији Србије. О срдачном пријему породица прогнаних из Словеније, као и њиховој интеграцији међу српско становништво, говоре многе писане изјаве преживелих пресељеника, као и пријатељства која су одржавана годинама касније манифестацијом воза Братства и јединства. За настанак овог рада коришћена је грађа из Архива Републике Словеније, Историјског архива у Чачку, Архива друштва словеначких прогнаника, као и штампа и литература у корелацији са темом објaвљена у Србији и Словенији.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.247GM
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.