ГРАНИЦЕ СРБИЈЕ У ВИЂЕЊИМА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ ПРЕ И НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
PDF

Кључне речи

Југославија
Србија
Милан Стојадиновић
Српска Радикална Странка

Сажетак

На основу архивских извора, мемоарских списа, штампе и релевантне литературе, у раду се анализирају погледи Српске радикалне странке Милана Стојадиновића на питање граница Србије након споразума Цветковић–Мачек августа 1939, као и у времену током педесетих година 20. века када је странка деловала у емиграцији. У чланку се сагледавају услови који су довели до таквих ставова, како они унутрашњи и спољни, тако и лични, везани за самог председника странке Стојадиновића.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.301S
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.