ГЕОАРХЕОЛОШКА БУШЕЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ ДРЕНОВАЦ, ПАРАЋИН – МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП
PDF

Кључне речи

геоархеолшка бушења
неолит
Дреновац
методологија

Сажетак

Локалитет Дреновац један је од најважнијих неолитских налазишта у Србији. Прва археолошка истраживања на овом вишеслојном локалитету, који је био насељен током периода раног и касног неолита, започета су 60-тих година 20. века. Ревизиона ископавања неолитског локалитета Дреновац почела су у првој деценији 21. века. Данас се на овом локалитету спроводе систематска ископавања која подразумевају интердисциплинарни приступ. Ипак, и даље се мало тога зна о крајолику овог неолитског насеља. Обимнија геоархеолошка истраживања која су започета 2019. године имају за циљ да објасне како је интензиван живот, који се на овом локалитету одвијао хиљадама година, имао утицај на изглед пејзажа. У овом раду акценат ће бити стављен на методолошки приступ геоархеолошким бушењима ручном бушилицом и квалитету информација које произилазе из примене тог метода при разумевању комплексних интеракција природних, климатских и људских фактора.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.007M
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.