TIMACUM MINUS КАО СРЕДИШТЕ ОРИЈЕНТАЛНИХ КУЛТОВА
PDF

Кључне речи

Тимакум Минус
Равна
оријентални култови
синкретизам

Сажетак

Римско насеље Тимакум Минус (Timacum Minus) је представљало важан вјерски центар у којем је пронађено више споменика и трагова поштовања оријенталних култова. Постоји неколико фактора који су позитивно утицали на ту појаву. Тимакум Минус је био војно средиште неколико римских јединица, важна тачка на фреквентном трговачком путу и један од главних административних центара римског рударства у Горњој Мезији. Све то се одразило на прилив становника из других области Римског царства и појаву веома шаролике религијске слике. Сигурно су потврђени споменици источњачких божанстава Митре, Јупитера Долихена, Сабазија, Изиде и Сераписа; док за неке друге култове и споменике постоје претпоставке које је немогуће са сигурношћу идентификовати.  

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.019T
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.