УЛОГА ПРАВОСЛАВНИХ ТРГОВАЦА У ИНТЕГРАЦИЈИ СРПСКОГ НАРОДА ТОКОМ XVIII ВЕКА
PDF

Кључне речи

Српски народ
Хабзбуршка монархија
Османско царство
капитулације
мировни уговори
рани нови век

Сажетак

У раду је, на основу релевантне грађе и литературе, сагледан феномен утицаја „турских“, тј. православних трговаца са простора Османског царства у Хабзбуршкој монархији на српско национално интегрисање у XVIII веку. Као посебно значајне, анализиране су одредбе трговинске конвенције између Хабзбуршке монархије и Османског царства од 27. јула 1718. године и као и други акти о уређењу трговине. У овом периоду, крупни трговци постали су елита српског народа, његов водећи слој, а на најзначајнијем трговинском правцу, у Моравској долини и средњем Подунављу, створен је центар српске државности у новом веку.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.065P
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.