СКОПЉАНСКА ИСКУСТВА РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА У ОГЛЕДАЛУ ПРЕПИСКЕ СА ТИХОМИРОМ ЂОРЂЕВИЋЕМ
PDF

Кључне речи

Радослав Грујић
Тихомир Р. Ђорђевић
Јужна Србија
Скопље
Филозофски факултет у Скопљу
Скопско научно друштво
Гласник Скопског научног друштва

Сажетак

У богатој заоставштини знаменитог српског етнолога и академика Тихомира Р. Ђорђевића, архивираној у Народној библиотеци у Београду, сачуван је већи број писама и дописница професора Филозофског факултета у Скопљу, теолога и историчара Радослава Грујића. Кореспонденција двојице професора вођена је двадесетих и тридесетих година 20. века и успостављена је поводом оснивања прве високошколске установе у Јужној Србији. У преписци доминирају две теме: Скопско научно друштво и његов часопис Гласник Скопског научног друштва, као и питање унапређења Радослава Грујића у звање редовног професора.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.173B
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.