ТОПЛИЧКА ПРИВРЕДНА БАНКА ‒ ПРОКУПЉЕ
PDF

Кључне речи

Топличка привредна банка
Драган Бојовић
есконт меница
дивиденда
Прокупачка задруга

Сажетак

Покретање привредних активности после После првог светског рата захтевало је велика финансијска средства јер је пострадалост Краљевине Србије била изузетна, како у погледу људских жртава тако и у погледу материјалних добара. Зато су осим новчаних завода који су већ постојали, а успели да наставе са радом, оснивани нови, који су тражили своје место на тржишту капитала. Један од новооснованих новчаних завода била је и Топличка привредна банка, која је припадала групи банака чији су оснивачи били политички активне личности, што је била једна од традиционалних одлика српског банкарства. На основу архивске грађе и релевантне литературе приказан је рад ове новчане установе и дате карактеристике у вези са пословањем малих локалних новчаних завода и источном делу Краљевине Југославије.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.207B
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.