АЛБАНЦИ ЛЕСКОВАЧКОГ ОКРУГА У НЕМАЧКОЈ ПОЛИЦИЈИ ПОРЕТКА (1943–1944)
PDF

Кључне речи

Немци
Албанци
Србија
Полиција поретка
Лесковац
Јабланички срез
Химлер
Мајснер
милиционери
Мај

Сажетак

Предмет истраживања овог рада су припадници оружаних снага Заповедника Полиције поретка у Србији, пре свих, албански добровољци из Јабланице груписани у одреде Помоћне полиције. Конкретно, њихов број, имена, порекло, занимање, имовинско и брачно стање, јединице, чинови, писменост, итд. У чланку се одређује и место које су заузели у разгранатом немачком полицијском систему окупиране Србије. Рад је писан на основу архивске грађе похрањене у Архиву Југославије, Војном архиву и Државном архиву Србије, као и одабраној научној литератури.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.317Z
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.