ДОТИРАЊЕ ЕКОНОМИЈЕ АУТОНОМНЕ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКЕ ОБЛАСТИ ИЗ БУЏЕТА НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 1946–1953.
PDF

Кључне речи

Косово и Метохија
Јужна Србија
економска политика
социјалистичка Југославија

Сажетак

Циљ рада је да утврди механизме и обим финансијских дотација за Аутономну косовско-метохијску област из буџета Народне Републике Србије од 1946. до 1953. године. Посебна пажња у истраживању је посвећена компарацији количине новца којег је добијала Аутономна косовско-метохијска област са средствима којима су располагали обласни, срески и градски народни одбори на подручју суседног региона Јужне Србије. Насупрот тврдњама партијских органа Савеза комуниста и економских анализа из шездесетих и седамдесетих година, које су инсистирале на тези о „економском запостављању“ Косова и Метохије у првој деценији након Другог светског рата, ово истраживање показује да је простор Косова и Метохије од формирања аутономије имао повлашћени економски третман у односу на остатак Србије.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.355V
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.