МИЛОВАН ЂИЛАС И КОНЦЕПТ ЦРНОГОРСКЕ НАЦИЈЕ У СОЦИЈАЛИЗМУ
PDF

Кључне речи

Милован Ђилас
црногорска нација
српско национално питање
Црна Гора
социјализам

Сажетак

Тема овог рада заснована је на анализи карактеристика црногорског националног питања и црногорске нације које је крајем Другог светског рата јавности представио Милован Ђилас, једна од највиших водећих личности КПЈ и послератне Југославије. У раду је ова проблематика сагледана кроз контексте предратне политичке поставке националног питања у програму КПЈ и Ђиласовог личног односа према нацији, Црној Гори и српском националном питању. Такође, у раду је сажето сагледан и реалан степен последица које је Ђиласов концепт црногорског националног питања и црногорске нације имао у склопу дезинтеграционих процеса српског националног корпуса у другој половини 20. века.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.415M
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.