СРПСКА ИНТЕГРАЛИСТИЧКА ИДЕЈА У ЦРНОЈ ГОРИ У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС
PDF

Кључне речи

Црна Гора
Србија
српски народ
Петровићи–Његоши
српско јединство
српски свијет
национални идентитет

Сажетак

Рад се бави историјатом идеје српског државног и националног уједињења коју су на простору данашње Црне Горе, у дугом временском интервалу, артикулисали и заступали народни прваци, духовници, књижевници и публицисти. Намјера је да се укаже на чињеницу да је и под вишевјековном турском окупацијом у Црној Гори живјела идеја о националном ослобођењу и уједињењу српског народа и о обнови српске државе. Та интегралистичка свијест, односно свијест о српском јединству, била је снажно присутна у Црној Гори и након ослобођења од Турака. Српски народ у Црној Гори је све до наших дана, у различитим приликама и околностима, показао одлучност да очува свој национални, језички и вјерски идентитет и испољавао тежњу ка српским интеграцијама.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.467A
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.