Год. 59 (2019)

Чланци

Вујадин Иванишевић, Иван Бугарски
9-19
НОВ НАЛАЗ ДЕЛА ЦАРСКЕ СТАТУЕ ИЗ ЦАРИЧИНОГ ГРАДА – ЈУСТИНИЈАНЕ ПРИМЕ
PDF
Немања Марковић, Ана Елена Роетер, Јаго Џонатан Бирк
21-44
БИОАРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА У ЦАРИЧИНОМ ГРАДУ (JUSTINIANA PRIMA)
PDF
Барбара Хорејш, Александар Булатовић
45-54
ПРВИ РЕЗУЛАТИ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА СВИЊАРИЧКА ЧУКА КОД ЛЕБАНА
PDF
Ненад Радуловић
55-62
ГРАДОВИ У ПРОКОПИЈЕВИМ ДЕЛИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДАНАШЊЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
PDF
Ирена Љубомировић
63-71
АНТИЧКО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ НИША
PDF
Владимир Стевановић, Владимир Стојановић
73-82
ИСТРАЖИВАЊЕ КАМЕНИХ СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
PDF
Смиља Јовић, Јулијана Пешић, Тони Чершков
83-148
СРЕДЊОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА У СЕЛУ ГАЗДАРУ
PDF
Небојша Димитријевић
149-160
ЛАВЉИ ДОЛАРИ У НУМИЗМАТИЧКОЈ ЗБИРЦИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ
PDF
Марија Митић
161-170
МЛЕТАЧКИ ИЗАСЛАНИЦИ У ОДНОСИМА СА ОСМАНСКИМ ЦАРСТВОМ ОД XV ДО XVIII ВЕКА
PDF
Елена Јоксимовска, Маја Закоска
171-180
ИСТОРИЈСКЕ ПРИЛИКЕ ШТИПА У САСТАВУ НЕКАДАШЊЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ (1913-1915)
PDF
Дејан Антић, Верољуб Трајковић
181-194
СПИСАК ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА ОПШТИНЕ БРЕСТОВАЧКЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
PDF
Божица Славковић Мирић
195-206
ПОЛИТИЧКЕ, ЕКОНОМСКЕ И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У ГЊИЛАНСКОМ СРЕЗУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
PDF
Иван М. Бецић
207-227
ПОСЛЕДИЦЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА ПО РАЗВОЈ БАНКАРСТВА У НИШУ
PDF
Драган Теодосић
229-254
ОБНОВА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ЈУГУ СРБИЈЕ НАКОН ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
PDF
Момчило Павловић, Немања Митровић
255-278
КОМЕМОРИСАЊЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА НА ЈУГУ СРБИЈЕ ДО 1941. ГОДИНЕ
PDF
Александар Миљковић
279-290
РАД НА ПОПИСУ ВОЈНИЧКИХ ГРОБОВА ИЗ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ И ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У ЈАБЛАНИЧКОМ СРЕЗУ ОД 1920. ДО 1921. ГОДИНЕ
PDF
Милош Жикић
291-303
ЛЕСКОВАЦ И ОКОЛИНА У АПРИЛСКОМ РАТУ
PDF
Милутин Д. Живковић
305-324
РАТНИ ПУТ ВОЈВОДЕ СУХОПЛАНИНСКОГ МАШАНА ЂУРОВИЋА (1941–1943)
PDF
Борис Томанић
325-340
ИЗГРЕДИ И ЗЛОЧИНИ БУГАРСКОГ ОКУПАТОРА У ЛЕСКОВАЧКОМ ОКРУГУ ПРЕМА ОРГАНИМА НЕДИЋЕВЕ ВЛАДЕ 1942–1943.1
PDF
Небојша Стамболија
341-360
СТРУКТУРА ОФИЦИРСКОГ КОРА СРПСКЕ ДРЖАВНЕ СТРАЖЕ У ЛЕСКОВАЧКОМ ОКРУГУ 1942–1944.
PDF
Љубинка Шкодрић
361-379
ВЕРА ПЕШИЋ И РАДОСЛАВ ЂУРИЋ ЈЕДНА РАТНА ЕПИЗОДА НА ЈУГУ СРБИЈЕ
PDF
Драгомир Бонџић
381-394
АНАЛФАБЕТСКИ ТЕЧАЈЕВИ У ЛЕСКОВЦУ И ОКОЛИНИ 1945-1950
PDF
Никола Мијатов
395-404
ПОЧЕЦИ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ СПОРТА У ЛЕСКОВЦУ 1945-1953
PDF
Срђан Цветковић
405-428
ЗАТВОРЕНИЦИ ГОЛОГ ОТОКА И ДРУГИХ ЛОГОРА СА ПРОСТОРА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
PDF
Александар Животић
429-453
ГЕНЕРАЛ ЉУБОМИР МИЛИЋ, ТВОРАЦ ЛЕСКОВАЧКОГ МАНЕВРА
PDF
Хранислав Ракић
455-464
ГИМНАЗИЈСКИ ЧАСОПИС “МИ“
PDF

Ин мемориам

Данило Коцић
465-467
In memoriam: ДОБРОСАВ Ж. ТУРОВИЋ (1935 – 2018)
PDF