ШТАМПАНА ГЛАСИЛА ЈНП ЗБОР О ПОЛИТИЧКОБЕЗБЕДНОСНОЈ СИТУАЦИЈИ У БАНОВИНИ ХРВАТСКОЈ (1939–1940)
PDF

Кључне речи

ЈНП Збор
српско-хрватски споразум
Бановина Хрватска
Хрватска сељачка странка
Хрватска сељачка заштита
франковци
сепаратизам
терор

Сажетак

Српско-хрватски споразум и стварање Бановине Хрватске 1939. г. представљају централни политички догађај у последњим годинама постојања југословенске монархије и уједно представљају врхунац дугорочног процеса унутрашње дезинтеграције прве југословенске државе. Циљ овог рада је да кроз анализу текстова у зборашкој публицистици осветли питање става вођства ове полититичке организације према политичкој и безбедносној ситуацији у Бановини Хрватској са посебним освртом на судбину српског становништва чије је страдање представљало прелудијум за геноцид који ће усташки режим спровести над Србима у тзв.. Независној Држави Хрватској током Другог светског рата.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.231D
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.