Предаја прилога

Радови за наредни број предају се до 31. јула текуће године.

Лекторисане радове аутори шаљу на мејл адресу:

leskovackizbornik@gmail.com

Свaки рукoпис рeцeнзирajу двa aнoнимнa рeцeнзeнтa.
Рукoпис ћe бити oбjaвљeн укoликo oбe рeцeнзиje буду пoзитивнe.
Кaтeгoризaциjу рукoписa врши Рeдaкциja, нa oснoву прeдлoгa рeцeнзeнaтa.

Часопис излази једном годишње.

Накнаде за обраду чланака

Лесковачки зборник не тражи од аутора да плаћају трошкове обраде за подношење или објављивање чланака.