НОВОБОШЊАШТВО АЛИЈЕ ИЗЕТБЕГОВИЋА КАО ИДЕНТИТЕТСКИ КОНСТРУКТ СИНТЕТИЧКЕ НАЦИЈЕ И БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ ПО РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
PDF

Кључне речи

синтетичке нације
бошњаштво/новобошњаштво
идентитет
геополитика
безбедност
Република Српска

Сажетак

Аутори се у раду баве питањем идентитета и нација на постјугословенском простору, будући да је од XIX века до данас управо по том питању било много несугласица и нејасноћа, које би требало разјаснити. Основно питање тиче се настанка и развоја нација на овом простору, односно конструисања синтетичких идентитета и нација као договорних нација. Стога у првом делу аутори дају преглед научних сазнања која се тичу нација и идентитета и изводе теоријски модел синтетичких нација, као покушај да се свеобухватно одговори на сложену појаву. У другом делу рада, на основу претходних научних сазнања, аутори анализирају процес настанка бошњачке нације и њен развој од XIX до краја ХХ века, када је она и међународно призната. На крају, свесни чињеница о процесу настанка бошњачке нације, односно новобошњаштва Алије Изетбеговића, аутори изводе безбедносне ризике по Републику Српску.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.381D
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.