СРПСКА ДРЖАВНОСТ НА ПОЧЕТКУ 20. ВЕКА КРОЗ ВИЗУРУ ИСТОРИЈСКЕ ГЕОПОЛИТИКЕ
PDF

Кључне речи

Србија
државност
политичка модернизација
историја
геополитика
историјска геополитика

Сажетак

Српски народ се током вишевековне османске окупације суочавао са дисконтинуитетом државности, обитавајући на балканском простору без своје државе и владара. Наведено се одразило на модернизацијске процесе српског друштва који су, у односу на државе западне Европе, отпочели са значајним закашњењем у 19. веку. Борба за српску државност током 19. века била је веома сложена и тешка, како због положаја српског народа у геополитичком чвору између сукобљених интереса великих сила, тако и због унутрашњеполитичких односа и успорене консолидације институционалних и друштвених капацитета. Процес политичког осамостаљивања Србије текао је све до 1878. године када на Берлинском конгресу добија независност. Иако је извојевала своју независност, Србија није ушла у период мира већ се суочила са сложеним спољнополитичким и унутрашњеполитичким процесима, што је обележило крај 19. и почетак 20. века. Имајући то у виду, општа хипотеза је да су на политичке процесе у Србији тога времена одлучујуће утицали спољни геополитички актери. Стога у нашем раду полазимо од геополитике као синтезне науке у чијем оквиру дефинишемо нову поддисциплину историјску геополитику, која се бави истраживањем, анализом и синтезом геополитичких мотивација, доктрина, планова и интереса историјских актера декодирајући на најдубљем нивоу из њиховог геополитичког понашања скривене разлоге за одређење историјске акције, процесе или догађајне чињенице. У првом делу рада дефинисаћемо историјску геополитику као поддисциплину геополитике, како бисмо у другом и трећем делу рада кроз визуру историјске геополитике јасно декодирали процесе рађања модерне српске државе и борбе за опстанак српске државности. Користећи методу анализе и синтезе, методу дедукције и геополитичку методу, настојимо да поставимо основу даљим истраживачким искорацима у контексту историјске геополитике.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.091D
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.