ДОПРИНОС ВОЈВОДЕ ПЕТКА ИЛИЋА НАГОРИЧКОГ У ОСЛОБОЂЕЊУ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
PDF

Кључне речи

Војвода Петко Илић Нагорички
Стара Србија
Јужна Србија
четничка акција
Македонија

Сажетак

Овај рад има за циљ да расветли животопис једног од најпознатијих и најславнијих војвода који су учествовали у српској четничкој акцији у Старој Србији и Македонији на самом почетку ХХ века. Имајући у виду недостатак стручних и научних радова који би покривали деловање конкретних личности српске четничке акције на Југу, овај чланак би требало да покаже допринос једног од најзнаменитијих личности ове акције у ослобођењу јужних српских предела. У раду ће бити реконструисана биографија војводе Петка Илића, упоредном анализом података из различитих историјских извора, који на овом пољу, нажалост нису обимни. Биће нарочито анализирано деловање војводе Петка у периоду од званичног почетка српске акције на Југу 1903. године до Младотурске револуције 1908. године, те други период његових активности у заштити српског становништва од 1908-1912. године. Поред цртица из његове биографије, нарочито ћемо се осврнути на његову погибију у освит ослобођења Старе Србије 1912. године. Даље, биће анализиран однос српских/југословенских власти, Српске Цркве и народа према заоставштини војводе Петка, нарочито у међуратном периоду, те у том погледу нарочито ће бити обрађено питање преноса његових посмртних остатака и подизања споменика у његовом родном селу. Потом ће бити дат осврт на однос окупационих бугарских и послератних југословенских и македонских комунистичких власти према лику и делу војводе Петка. Напослетку, учинићемо осврт према српској литерарној, односно поетској заоставштини која је посвећена овој славној личности.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.111I
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.