ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАЦИОНАЛИСТА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ (1921-1929)
PDF

Кључне речи

Организација југословенских националиста
Јужна Србија
интегрално југословенство
Велика Југославија
Акциони одреди
ВМРО
Косовски комитет
терор
сепаратизам
експанзионизам

Сажетак

У овом раду приказанo je политичко деловање Организације југословенских националиста (ОРЈУНА) на подручију Јужне Србије у периоду 1921-1929 г. Реконструисан је процес изградње организационе структуре ОРЈУНЕ у Јужној Србији као и идеолошка мотивација и дневнополитичка пракса њеног чланства на овом подручију. Централну тему рада представља однос ОРЈУНЕ према терористичким организацијама - Косовском комитету и Унутрашњој револуционарној организацији (ВМРО) и претензијама суседних земаља, у првом реду Италије, Бугарске и Албаније, на територију Јужне Србије. Посебна пажња посвећена је деловању орјунашке милиције (тзв Акционих одреда) и сукобима ове паравојне формације са албанским сепаратистима - качацима и присталицама Џемијета. Детаљно је анализирана идеолошка позадина пропагандног рада јужносрбијанске ОРЈУНЕ усмереног ка придобијању активиста ВМРО и бугарских владајућих кругова за концепт уједињења свих Јужних Словена. Поред тога приказан је пропагандни рад ОРЈУНЕ међу славенофоним становништвом Егејске Македоније као и експанзионистички планови на рачун Грчке и Албаније.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.189D
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.