АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈ У ВАРДАРСКОЈ БАНОВИНИ
PDF

Кључне речи

Аутобуски саобраћај
аутобуска предузећа
браћа Поповић
Вардарска бановина
Краљевина Југославија

Сажетак

У раду се на основу архивске грађе, штампе, објављених извора и литературе анализира аутобуски саобраћај у Вардарској бановини до 1941. године. Посебна пажња је посвећена аутобуским предузећима, пре свега браће Поповић, процесу уређења аутобуске мреже и факторима који су на њу највише утицали, затим аутобуским везама ове бановине са суседним територијама, као и значају ове врсте саобраћаја за привреду и друштво. Вардарска бановина имала је почетком 1930-их година најмање развијен аутобуски саобраћај у Краљевини Југославији, али је током наредних година била и бановина која је највише напредовала у овој врсти саобраћаја.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.243K
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.