ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА У МОРАВСКОЈ БАНОВИНИ У 1942. ГОДИНИ
PDF

Кључне речи

Црвени крст
Бановински одбор
Ниш
секције
школе
Други светски рат

Сажетак

Моравски бановински одбор Друштва Црвеног крста у Нишу радио је за време рата и окупације од априла 1941. до 3. марта 1943. године, када је и званично извршенo његовo укидање. О резулатима рада, Бановински одбор је почетком 1943. године поднео извештај о целокупном свом раду у 1942. години. Извештај који се чува у архиви Црвеног крста у Нишу, преко прегледа прихода и расхода, као и делатности: социјалног рада, обавештајне секције, секције одељка подмлатка, заштите породице и младежи, приказује сложени рад Црвеног крста у условима непријатељске окупације.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.289A
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.