ЖРТВЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА У ВРАЊСКОМ ОКРУГУ
PDF

Кључне речи

Други светски рат
злочини
Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача
окупирана Србија
Врањски округ

Сажетак

Тема овог рада је анализа људских жртава за време Другог светског рата у Врањском округу. Непосредно након завршетка Другог светског рата, Врањски округ су сачињавали Босиљградски, Масурички, Пчињски, Пољанички, Прешевски и Врањски срез, као и град Врање. Коришћени су подаци Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача из 1945. и 1946. године, и Пописа жртава рата, спроведеног 1964. године. Након уводног дела рада, у коме се дефинише географски простор који се анализира, дат је кратак преглед историјата Државне комисије. У главном делу рада статистички се анализирају жртве у Врањском округу на основу података Државне комисије. На крају су резултати упоређени са резултатима Пописа жртава рата. У раду је коришћена изворна и објављена грађа, првенствено из Архива Југославије и Музеја жртава геноцида, као и одговарајућа периодика и литература.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.337V
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.