НР СРБИЈЕ 1952–1962 ГОДИНЕ: ПОКУШАЈ КОНТРОЛЕ И ИНТЕГРАЦИЈЕ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ У ПОСТПЛАНСКОМ СИСТЕМУ
PDF

Кључне речи

Трговинска комора НР Србије
децентрализација
централно-планска привреда
Петар Човић
Ниш
Пирот
Лесковац

Сажетак

Као последица разлаза са СССР-ом социјалистичка Југославија претрпела је промене својих институција. Разградњом Планске комисије као економског суперминистарства створене су нове институције које су одговарале изградњи југословенског привредног система. Један од кључних задатака Трговинске коморе НР Србије био је и координација привреде. Рад представља анализу оснивања и рада Трговинске коморе НР Србије у периоду од једне деценије и њеној улози као полуге новог привредног система 1952–1962 у НР Србији. Чланак истиче и важну чињеницу да Ниш, Пирот и Лесковац нису имали ниједног представника у кључним телима Коморе.

https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.401P
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.