Лесковачки зборник

Тренутни број

Год. 62 (2022)
Објављено 11 октобар 2022

Лесковачки зборник је периодична публикација са вишедеценијским угледом у научном свету која доприноси проучавању културно-историјске баштине јужних српских земаља, као и проучавању културно-историјских веза јужних српских земаља са европским и ширим међународним простором. Излази једном годишње, и од стране Матичног одбора за историју, археологију, етнологију и историју уметности при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорисана је као истакнути национални часопис – М52.

Чланци

Владимир Стевановић
7-21
ФРАГМЕНТОВАНИ ЖРТВЕНИЦИ СА ЛОКАЛИТЕТА КУЋИШТЕ У СЕЛУ ЧЕКМИН
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.007S
PDF
Димитрије Трифковић
23-32
МИТРАИЗАМ НА ПРОСТОРУ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ – ИСТОРИЈСКЕ ОКОЛНОСТИ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.023T
PDF
Маријана Ж. Млађеновић
33-46
ТРИ КОНСТАНТИНОВА ГРАДА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.033M
PDF
Игњатије Урош Ђорђевић
47-60
АТРИБУЦИЈА СЛИКАРСТВА НА ДВЕРИМА ПАТРИЈАРХА АНТОНИЈА СОКОЛОВИЋА ИЗ ДЕЧАНА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.047DJ
PDF
Марија Митић
61-72
ПРИМЕРИ ЕВРОПСКИХ ИЗВОРА НА РОМАНСКИМ ЈЕЗИЦИМА У СЛУЖБИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ЛЕСКОВЦА И ОКОЛИНЕ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.061M
PDF
Славиша Д. Недељковић, Милош З. Ђорђевић, Алекса М. Поповић
73-90
ИСТОЧНО ПИТАЊЕ И ФАКТОРИ ИНТЕГРАЦИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА У ПЕРИОДУ ОД 1774. ДО 1807. ГОДИНЕ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.073N
PDF
Маја Р. Лаковић, Татјана М. Вулић
91-103
ИНОСТРАНИ ИЗВЈЕШТАЈИ О ПОЧЕТКУ ВЕЛИКЕ ИСТОЧНЕ КРИЗЕ У ЛИСТУ „СРПСКЕ НОВИНЕ“
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.091L
PDF
Мирослав Пешић, Бојан Панић
105-114
ЗАНИМАЊА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА ВАРОШИ КРУШЕВЦА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 1884. ГОДИНЕ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.105P
PDF
Ђорђе Стошић, Ивана Цветковић
115-134
СРПСКО ВОЈНО УТВРЂЕЊЕ СА КОМПЛЕКСОМ ВОЈНИХ БУНКЕРА И МАГАЦИНА ИЗ XIX ВЕКА КОД БАБУШНИЦЕ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.115S
PDF
Иван М. Бецић
135-152
ИНДУСТРИЈСКО-ПРОМЕТНА БАНКА ‒ НИШ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.135B
PDF
Божица Славковић Мирић
153-170
ГРАД ПРИЗРЕН И ОКОЛИНА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.153SM
PDF
Владимир Петковић
171-185
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ У ЛИСТУ „ЛЕСКОВАЧКИ ГЛАСНИК“ (1924–1941)
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.171P
PDF
Зоран Арацки
187-198
ШTАМПА У ОКУПИРАНОМ НИШУ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.187A
PDF
Александар Симоновски
199-212
ДВА ВАЖНА ИЗВОРА О ПРОУЧАВАЊУ ЖИВОТА И ДЕЛА МИЛИВОЈА ТРБИЋА (1913–1947)
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.199S
PDF
Љубинка Шкодрић, Бојана Фемић
213-230
ГАВРИЛО НИКОЛИЋ - ОД СРЕСКОГ ПИСАРА ДО ИНДУСТРИЈАЛЦА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.213S
PDF
Василије Драгосављевић
231-245
ШТАМПАНА ГЛАСИЛА ЈНП ЗБОР О ПОЛИТИЧКОБЕЗБЕДНОСНОЈ СИТУАЦИЈИ У БАНОВИНИ ХРВАТСКОЈ (1939–1940)
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.231D
PDF
Ивана Груден Милентијевић, Иван Митић
247-256
ИНТЕГРАЦИЈА ПРОГНАНИХ СЛОВЕНАЦА МЕЂУ СРПСКО СТАНОВНИШТВО ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.247GM
PDF
Немања Девић
257-281
ЗАПАДНИ САВЕЗНИЦИ И ПАРТИЗАНСКИ ПОКРЕТ У СРБИЈИ 1941‒1944: ГЛАВНИ ТОКОВИ ОДНОСА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.257D
PDF
Бојан Димитријевић
283-300
НИКОЛА КАЛАБИЋ–ПРИЛОГ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ЈЕДНЕ РАТНЕ БИОГРАФИЈЕ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.283D
PDF
Бојан Симић
301-312
ГРАНИЦЕ СРБИЈЕ У ВИЂЕЊИМА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ ПРЕ И НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.301S
PDF
Саша Мишић, Бобан Марјановић
313-334
СРПСКА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА И ЈУГОСЛОВЕНСКО– АМЕРИЧКИ ОДНОСИ 1970-ИХ ГОДИНА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.313M
PDF
Војин Божинов
335-344
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЈУГ НАКОН ТИТОВЕ СМРТИ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.335B
PDF
Зоран Аврамовић
345-362
СРПСКИ (ДЕЗ)ИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕСИ–ИСКУСТВО С КРАЈА ХХ ВЕКА
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.345A
PDF
Игор Вукадиновић
363-380
ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ И УКИДАЊЕ УСТАВНИХ ПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: ОДУЗИМАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ, ВОЈСКЕ И ПРАВОСУЂА, 1996–2006.
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.363V
PDF
Љубиша Деспотовић, Вања Глишин
381-402
НОВОБОШЊАШТВО АЛИЈЕ ИЗЕТБЕГОВИЋА КАО ИДЕНТИТЕТСКИ КОНСТРУКТ СИНТЕТИЧКЕ НАЦИЈЕ И БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ ПО РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.381D
PDF
Мирољуб Радојковић, Зоран Јевтовић
403-419
МИТ О „ВЕЛИКОЈ СРБИЈИ“ У НАРАТИВИМА НЕМАЧКЕ ПРОПАГАНДЕ
https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.403R
PDF
Погледај све бројеве